algemene info

2023 - 2024

infobrochure

onze missie

schoolreglement

bijdrageregeling

openingsuren

voor -en  naschoolse opvang

sociaal tarief

route2school

afspraken rond communicatie

beginselverklaring neutraliteit                 

beeldmateriaal

google for education

pedagogisch project

privacyverklaring

                            CLB